www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail
 

Din Kommentar

Du kan bidra till att dessa sidor utvecklas och sprids!

Lämna gärna kommentarer till vad jag skrivit eller invändningar. Du kan också ställa frågor av mer personlig art. Tyvärr har jag inte tid att hjälpa skolbarn inför uppsatsuppgifter.

Jag vill gärna ha förslag på länkar som vore intressanta i sammanhanget. Hittar du stavfel eller har synpunkter på utformningen är jag tacksam.

I den mån du tar upp frågor som är känsliga för dig skall du veta att jag är underställd lagstadgad tystnadsplikt.

Du som inte fått svar inom en vecka kan utgå från att tekniken på något sätt fallerat eller att du skrivit felaktig e-postadress.