www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

Du
kan välja
psykoterapeut

 Bra psykoterapeuter 

Psykoterapeuter är professionella samtalspartners med tystnadsplikt som har till arbetsuppgift att hjälpa dig med problem som du annars har svårt att tala och tänka om på ett konstruktivt sätt. Ofta är anledningen den att frågorna för dig känns mycket privata och ibland skambelagda eller att du känner dig sårig och ömtålig och tänker att du kört fast för gott.

Om du bor i en storstad som Stockholm eller i en universitetsort har du möjlighet att själv välja bland många kvalificerade psykoterapeuter! Lika viktig som terapeutens  utbildning och livserfarenhet är, är det att personkemin verkligen stämmer för att du skall kunna öppna dig!

Det gäller att hitta en terapeut som inte bara är yrkeskicklig i största allmänhet utan en som är bra tillsammans med just dig  och  har arbetsmetoder och en personlighet som passar dig. Bra psykoterapeuter möter dig som medmänniska och ser bortom teorier, diagnoser och etiketter.

Rekommendationer

De bästa rekommendationerna kommer från människor som år efter avslutad terapi fortfarande är nöjda med sin terapi, eller från deras anhöriga. Rekommendationer från människor som är nära avslutningen på sin terapi kan också vara värdefulla.  Hänvisningar från personer med anknytning till yrket är alltid värda att undersökas. 

Rekommendationer kan dock inte ersätta din personliga känsla och intuition i mötet med den som skall bli din terapeut. Att en terapeut varit bra för en god vän till dig eller en bekant till en annan terapeut betyder inte självklart att du kommer att finna dig tillrätta.

Psykoterapeutens personlighet

Du bör leta efter en psykoterapeut som tillsammans med dig verkar besitta klokhet och livserfarenhet, humor, värme, osentimental uppriktighet och mod. Terapeuten skall tåla både ditt ursinne, din hopplöshet och dina barnsliga sidor och samtidigt kunna ingjuta hopp. Välj någon som verkar stå med båda fötterna på jorden och trivas med det i mötet med dig. Välj någon som talar så du förstår och känner dig sedd. Välj någon som kan erkänna misstag och ovetskap och verkar villig att själv lära sig något av dig.

Välj inte någon som du tror att du kan lura, manipulera eller avväpna genom att spela med din charm eller flirtighet. Välj någon som är en utmaning för dig.

Vi som är terapeuter råkar naturligtvis ut för motgångar och förluster som alla andra och kan ha våra svackor. Det får du tyvärr räkna med. 

Fall inte för någon på grund av charm och stark personlig utstrålning eller för någon som trollbinder med mystiska åthävor och orakelmässiga uttalanden i new-agestil. Leta efter någon som låter dig vara huvudperson och är villig att möta din sanning.

Fly fältet om terapeuten verkar tycka mer synd om dig än du själv eller verkar ha ambition att styra ditt liv och regissera dina uttryckssätt. Terapeuten skall inte pracka på dig sina egna livslösningar utan hjälpa dig hitta dina egna.

Gå direkt om terapeuten inte håller gränserna mellan privatliv och yrke och vill göra dig till vän, inleda ekonomiska transaktioner eller börjar flirta!

Manlig eller kvinnlig psykoterapeut

I de flesta insiktsterapier kommer terapeuten att representera än din mamma än din pappa, än ett syskon o.s.v. Dessa skiftningar följer sina egna lagar oavsett om din terapeut är man eller kvinna och hänger samman med din livshistoria.

Om du blivit misshandlad eller sexuellt utnyttjad som barn kan det vara onödigt tufft att välja en terapeut av samma kön som förövaren. Samtidigt som det kan vara en stor fördel. Bara du kan avgöra.

Har en av föräldrarna varit frånvarande eller väldigt svag kan det vara klokt att söka ta igen något av det du gick miste om och välja en terapeut därefter.

Jag har mött några som gjort valet mellan manlig eller kvinnlig terapeut till ett problem och det har då bottnat i konflikt mellan föräldrarna och lösningen har då inte bestått i att välja "rätt" utan i att ta upp frågan med en yrkeskunnig person.

Psykoterapeutens utbildning

Att vara psykoterapeut är ett krävande yrke med många fallgropar som ställer krav inte bara på kunskaper utan också på personlig lämplighet. En trygghet för dig är den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar efter lång utbildning som omfattar även handledning och lämplighetsbedömning. Dit kan du vända dig om du är osäker på terapeutens kvalifikationer. 

Det finns terapeuter som av olika anledningar ställt sig utanför socialstyrelsens legitimationssystem. Några av dessa är originella naturbegåvningar eller har en för Sverige främmande utbildning. Men det gäller att vara medveten om att det finns "utbildningsinstitut" runt om i världen, och även här, som utfärdar "diplom" till höga priser efter några veckoslutskurser baserade på självhjälpslitteratur.

 

uppdaterad 16-07-21

 

Are you good men and true?

(Much Ado about Nothing, Shakespeare)

Det är samspelet med psykoterapeuten som skall föra dig framåt


Det gäller att välja sin besättning om man skall ut på okända vatten.

 Rubriker:

Bra psykoterapeuter

Rekommendationer

Psykoterapeutens personlighet

Manlig eller kvinnlig psykoterapeut

Psykoterapeutens utbildning

 


www.samtal.nu (c) 2017 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail