www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

Psykologi:
En guide över problem och svårigheter.

Vår psykologi styrs ibland av dunkla krafter som får oss att tappa mål och riktning, förnuft och balans. Inte enbart vår egen utan också våra närmastes psykologi ställer till problem som kan vara svåra att förstå och bemöta.

Nedan finns en förteckning över en serie artiklar om psykologi. Det är min förhoppning att någon av dem skall göra de problem du brottas med något klarare.

Vardagens psykologi och existentiella problem 

Man måste inte vara speciell eller udda för att ha stort utbyte av att förstå sin egen psykologi. Psykoterapeuter ägnar sig mest åt friskvård...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan terapi

 

Relationer - vänskap och kärlek behöver en god grund

Mänskliga relationer kräver mognad och uppoffringar. Psykologiska insikter kan ofta rädda dem från destruktiva krafter...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi

 

Livskrisens psykologi

I allas liv förekommer kriser. En del kommer vi lättare igenom och andra kan det vara klokt att få hjälp, med så att de inte permanentas som psykologiska problem...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan terapi

 

Skammens psykologi

Skammens psykologi begränsar våra liv och gör oss antingen mindre än vi är eller skamlösa om vi inte förmår vara ärliga...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan terapi
Sanning och lögn

Sanningslidelse är en medfödd gåva som behöver vårdas. Utan den går vi vilse och skapar oss ett fängelse...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi


Gräl, konflikter, provokationer,  elakheter och vuxna förhandlingar

Konflikter hör till livet. Det gäller att begränsa skadeverkningarna och hitta fram till ett samarbetsavtal...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapiSvartsjukans  och avundens psykologi

Svartsjukans och avundens psykologi är  nära besläktade med varandra. De utgör destruktiva krafter...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi


Vad är en depression

Många är deprimerade utan att överväga att söka hjälp. Många inser inte ens att något är på tok..

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi

 

Ensamhet och relationslöshet

Om du inte kan vara ensam, har du svårt vara tvåsam. Att ta sig ur ofrivillig ensamhet kräver mod och beslutsamhet...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan terapi


 

Utbrändhet och stress

Utbrändhet och stress hänger dels samman med arbetslivets organisation och dels med dina psykologiska problem och personlig livshållning...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi

 

Kvinnor

Allt fler kvinnor vill förverkliga sina möjligheter och komma förbi de inre blockeringar som uppfostran och utsatthet lämnat efter sig. Detta är en svår utmaning...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi


Män

Mansrollen är förlegad och allt fler män har anledning att begrunda sin psykologi. Att konsultera en psykoterapeut kan vara en klok investering...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi


Ångest skapar psykologiska problem

Ångest kan vara invalidiserande och ångest kan varsla om förnyelse. Dess psykologi kan vara komplicerad...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi


Mobbning och förföljelse 

Många har psykologiska problem efter grym behandling. Dessa kan läkas bättre än du kanske vågat hoppas...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi
.

 

Ekon från en olycklig barndom

De mest välmenande föräldrar har sina blinda fläckar och sämre perioder som skapar olycka och problem för nästa generation...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi
.


Incest och övergrepp

Där tryggheten borde vara störst sker ibland övergrepp som sätter djupa spår i vår psykologi.  Övergreppen kan vara subtila till sin karaktär och svåra att formulera i ord...

läs mer...
mer om psykoterapi, psykoterapeuter och annan psykoterapi

 

 www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail