www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 
 

Ångest
- i allas psykologi.
Kan psykoterapi hjälpa dig?

 

Ångest - vår arvedel

Ingen undgår ångest. Den fyller en funktion i vår psykologi och gör oss uppmärksamma på faror och förändringar vi har svårt att överblicka.

I varje psykoterapi kommer frågor kring ångest upp. Man kan säga att psykoterapi handlar om att bli sams med sin ångest.

Ångest kan varsla om utveckling och kreativitet men också utgöra ett förnedrande handikapp. Ångest ligger bakom de flesta själsliga problem, som hindrar dig att göra det bästa av ditt liv.

Ångest har många ansikten och skiftar från tid till annan. Den kan utgöra en allestädes närvarande bakgrund eller överraska attackvis - din psykologi skakas då om. Ofta uppträder den förklädd som kroppsliga besvär eller som en falsk vägvisare som håller dig upptagen av ofarliga "faror" medan du lämnar över befälet över ditt liv till andra människor eller till omedvetna impulser. 

Livsinskränkningar utgör mångas sorgliga svar på ångest. Man drar sig helt sonika undan från sammanhang och möjligheter som kan väcka ångest och antar inte nya utmaningar. 

 

Förnyelsens ångest

All verklig förnyelse innebär att gamla förhållningssätt överges. Kartan måste ritas om och din psykologi förändras. Även en efterlängtad resa innebär en viss resfeber, en väl förberedd prövning föregås av rampfeber. Finner du en skatt finns föreställningen om en förbannelse. Om du skapar något finns alltid frågan om ditt verk skall bli gott, vad det skall avslöja om dig, och hur det skall tas emot.

Även om vi lämnar något som innebär inskränkning, lidande, skam eller skuld känner vi sällan enbart lättnad. Vi känner ju inte oss själva i det nya och inte heller vår omgivning. Förändringstakten i vår kultur och arbetslivets ständiga omstrukturering utgör en stor påfrestning om du har små marginaler.

Vi kan så småningom lära oss att ångest är ett tecken som manar oss till eftertanke och förberedelse. All födelse sker under smärta.

 

Livslögnens och förnekandets ångest

Särskilt svårbegriplig för oss är den ångest som uppträder när vi kommer i närheten av det vi önskat bortse från, när vi står nära det vi inte vill tänka kring. Skuggor lösgör sig ur dimman  och skrämmer.

Varje barn har en krokodil under sängen och vill ha lampan tänd för att slippa se in i mörkret!

Insiktsterapi är till för dig som själv känner att tiden är mogen att bekanta dig med dina spöken och är villig att ha en vägvisare i mörkret.

 

Försvar mot ångest

Alkohol och andra droger är den medicin många tar till för att lindra sin ångest i hopp om att kunna fungera och för att ångesten inte skall märkas utåt. Det är en bra medicin för stunden som i längden gör ont värre. 

Tvångsmässig aktivitet kan utgöra försvar mot ångest.  Många städar och städar eller arbetar i trädgården. Somliga blir arbetsnarkomaner för att slippa tid för sitt känsloliv.

Ofta tar man till handlingar av destruktiv art. Man känner att något måste hända - egalt vad. Ibland kommer impulsen att handla innan man hunnit bli medveten om sin ångest. Man kan starta gräl, kasta sig in i erotiska äventyr (sexmissbruk), åsamka sig smärta medvetet eller via olyckshändelser, spela, överkonsumera alkohol eller köpa onödiga och dyrbara saker. Den individuella uppfinningsrikedomen är stor.

Attityder och åsikter kan också ha karaktären av försvar mot ångest - fördomar. De kan vara riktade inåt mot den egna personen och är då livsinskränkande. De kan riktas utåt och gör då inte bara dig själv en otjänst utan skadar faktiskt andra.

Känslolägen kan användas som försvar mot ångest. Somliga flyr till stereotypt raseri, andra tycker synd om sig själva och är martyrer och en del känner sig lägligt små och förvirrade. 

 

Överväldigande ångest

Blir vi överväldigade av ångest kan vi inte tänka alls och vår psykologi går i baklås på det mest förnedrande och kränkande sätt. Vi beter oss löjligt i våra egna och omgivningens ögon och inskränker våra liv för att slippa utsätta oss för nederlagen. Kognitiv beteendeterapi kan då vara en framkomlig väg tillbaka till ett normalt liv.

Panikångest innebär att vi känner oss verkligt hotade till livet utan att vara det. Smärtsam, skräckfylld hjärtklappning, kvävande svårigheter att andas, svettning och en förintande skam inför omgivningen gör oss villiga att avstå från de situationer vi förknippar med denna ångest och kastar oss in i djupa depressioner. Vi blir rädda för att bli uppmärksammade i vår skam - social fobi - och drar oss undan livet. Med vår, i detta läge, begränsade tankeförmåga fäster vi ångesten vid helt ofarliga företeelser -  fobi - och undviker spindlar, hundar, hissar, flygplan eller folksamlingar på ett invalidiserande sätt. Ett sätt att hjälpa dig själv i dessa lägen är att upprepa om och om igen, som ett mantra: "ångest är inte farligt, man dör inte av ångest".

 

Lära sig av sin ångest

I psykoterapi får du tillfälle att i lugn och ro tala om din ångest. Toleransen för ångest ökar därmed och så småningom får du en erfarenhet av att det finns mycket att lära av dessa samtal. Då börjar du kanske kunna använda din ångest som vägvisare i sökandet efter din sanning. 

När din ångesttolerans ökat blir det möjligt för dig att acceptera att i din psykoterapi ifrågasätta en del av dina attityder och handlingsmönster - att gå på jakt efter destruktiva försvar mot ångest.

 

uppdaterad 16-07-21

 

Cowards die many times before their deaths;
the valiant never taste death but once.

 (Julius Caesar, Shakespeare)

Fågel fenix varslar om förnyelse  

Rubriker:

Ångest - vår arvedel

Förnyelsens ångest

Livslögnens och förnekandets ångest

Försvar mot ångest

  Överväldigande ångest

Lära sig av sin ångest

 

www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail