www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 
 

Om
depression
Psykologi och psykoterapi

depression och sorg

De flesta depressioner har en komplicerad psykologi som centreras kring en förlust. Du kan ha förlorat en anhörig, en kärlek, ett hopp, en illusion eller givit upp en del av dig själv - nyfikenhet, lekfullhet, kreativitet eller sanningslidelse. 

Av någon anledning är det svårt att sörja och sörja färdigt och du fastnar i sorgeprocessen - kanske i självförebråelser och en känsla av värdelöshet. Ofta är den ursprungliga förlusten förvisad till det omedvetna. Man vet inte själv varför man förlorat livslust och glädje. 

Kropp och själ hänger samman och din psykologi påverkar kritiskt din hjärna när depressionen blivit tillräckligt djup - en ond cirkel etableras, som kan vara mycket svår att själv bryta. 

I en del fall kan det vara svårt att veta vilket som kom först - hönan eller ägget.

 

lyckade depressioner

När du är inne i en depression kan det låta paradoxalt att något gott skulle kunna växa ur din känsla av elände. Men det kan det faktiskt! 

Att verkligen ta sig igenom depressionen i stället för att bara försöka döva den kan göra dig både klokare och starkare. 

En depression kan betyda en chans till utveckling och djupare verklighetsförankring.

 

deprimerad utan att veta om det

Lätta kroniska depressioner, ofta kallade dystymi, är ibland omedvetna och hänger ofta samman med att man offrat en del av sitt jag tidigt i livet i desperat hopp om trygghet och kärlek. Du kanske fick lära dig att inte vara vetgirig, charmig, vig, sorgsen, svag och i behov av stöd och tröst, känslig eller kreativ för att inte väcka omgivningens avund eller ogillande eller föräldrars och syskons öppna eller dolda aggressiva avund på dina framtidsmöjligheter.

Du kanske framlever ditt liv i ett konstant nedstämt läge. Kanske ser du det själv som en del av din personlighet  och har  valt vänner, partner och karriär därefter. Kanske säger du dig älska någon som du egentligen inte tycker om eller som inte gillar dig trots kärleksförklaringar. Eventuellt "medicinerar" du med alkohol för att få tag på livsenergi och engagemang och för att kunna vara glad, arg, nyfiken och sexuell eller bara för att kunna sova. När du söker terapi har du svårt att precisera vad det är för fel. 

När något roligt och spännande inträffar sedan du väl påbörjat en psykoterapi kanske det blir klarare. Du kanske upptäcker att det känns obekvämt att berätta om en framgång, ett nytt intresse eller att det känns otrevligt att komma till terapin om du är på gott humör den dagen. Du tycker dig helt enkelt inte ha rätt att vara glad, tror att terapeuten skall bli avundsjuk eller abrupt vilja avbryta terapin. När du talar igenom problemet förstår du kanske att du hela livet omedvetet associerat välbefinnande med att något obehagligt skall ske.

Kanske har det du fruktar av framtiden sin plats i det förflutna? 

 

akut depression

Här har något hänt på senare tid. Riktigt vad, kan vara lätt eller svårt att definiera för den drabbade men står ofta klart för omgivningen. Lättast är det att förstå om det gäller en förlust av något värdefullt som ungdom, hälsa, karriär eller en smärtsam separation från en älskad närstående. 

Men det kan också handla om en förlust av en börda eller plikt, eller en på det medvetna planet efterlängtad separation från en inskränkande och dålig relation. Detta kan tyckas paradoxalt - nu borde jag vara lycklig! Lycklig bör jag också vara efter en avundsvärd framgång, lyckat projekt eller i samband med förbättrad ekonomi. Men i stället kommer känslan av tomhet och meningslöshet. Var detta allt?

Du känner dig nedstämd, inget är roligt längre och du lider av ångest inför framtiden eller något i det förflutna. Du grubblar utan att komma vidare. Aptiten kanske avtar eller så tröstäter du. Du sover för mycket eller för litet, vaknar ofta tidigt med oro. En tid försöker du fly in i arbete och stress eller ett hektiskt nöjesliv. 

Självförtroendet sviktar och du känner dig utanför och sämre än andra. En del blir gråtmilda, andra åter får omotiverade vredesutbrott (mest män). Diffusa kroppsliga symtom (spänningssmärtor, magbesvär) oroar och kan maskera vad det egentligen handlar om. Många vänder sig till sjukvården med huvudvärk, ryggsmärtor eller magont.

Överkänslighet kan vara utmärkande. Blickar och skämt med en antydan till udd, som dock är oskyldigt menade, tar du åt dig som förolämpningar och kränkningar.

Omgivningen känner sig maktlös och tröttnar lätt på ditt ältande och drar sig undan.

Dina närstående blir tyvärr också drabbade - fast kanske inte som du själv fruktar i dina skuldkänslor. De kan, liksom du, behöva stöd.

 

allvarliga djupa depressioner

En del depressioner passerar gränsen för det friska. Den drabbade har då svårt att tillgodogöra sig insiktsterapi. Hjärnans hormonbalans förändras kritiskt och  depressionen går över i ett livshotande sjukdomstillstånd med vanföreställningar, undernäring, uttorkning och allvarliga, invalidiserande eller dödliga attacker mot den egna kroppens integritet via olyckor och självmord. Läkare (specialist inom psykiatri) och sjukhusvård är då påkallade. Vanligtvis rekommenderas läkemedelsbehandling i kombination med kognitiv beteendeterapi.

 

depression och skuld

Samtliga som kommit till mig för att få hjälp med depression har haft ett komplicerat förhållande till skuld. Ibland har all skuld varit förnekad, ibland har skuldkänslor varit diffusa men ständigt närvarande och ibland har en ohanterlig skuld attackerat skoningslöst.

Det är terapeutens uppgift att skapa en så trygg situation att du lugnt kan betrakta din psykologi och ditt förhållande till skuld. Tankar på omsorg, gottgörelse och försoning  kan då födas fram om än med vånda.

 

depression och aggressivitet

Deprimerade människor har föga tillgång till sund aggressivitet. 

Du faller  lätt undan, ställer upp som slagpåse för andras elakheter och tilldelas gärna rollen av syndabock. Oheliga allianser bildas på detta sätt lätt i arbetsgrupper och familjer och aktiv mobbning eller utfrysning kan förekomma.

Aggressiviteten riktas inåt som självförebråelser och ringaktande av dina egna tillgångar och förhoppningar. 

I den mån aggressiviteten riktas utåt är det oftast i omotiverade utbrott "för ingenting".

 

alkohol vid depression

Ett glas lättar upp stämningen brukar man säga. I samband med en depression kan en rejäl djupdykning i själens mörker bli följden och tidigare undanträngda självmordstankar släppas lösa i ditt berusade omdöme. Kombinationen alkohol - depression kan bli fatal.

 

det finns hjälp!

Depressioner kan vara lätta och depressioner kan vara mycket tunga. De kan vara kortvariga eller segdragna. Deras psykologi kan vara uppenbar eller dunkel.

En sak har de gemensamt - om du är drabbad är du övertygad om att det är lönlöst eller förmätet att söka psykoterapi eller läkarvård. Detta är felaktigt och grundat i din ringaktning av dina förhoppningar och drömmar. 

En lyckad terapi för depressioner måste innefatta, enligt min erfarenhet, ett återupprättande av din längtan och lust och ett kritiskt granskande av din omgivning - finns där plats för dig som en hel människa på gott och ont? 

Det finns effektiv hjälp att få! Underlåter du att söka hjälp utsätter du dig för onödigt och ofta långvarigt lidande och riskerar, om depressionen är tung, ditt liv! Du är skyldig dina närstående att uppsöka den vård som faktiskt finns.

Upprepade och långvariga depressioner ökar frekvensen av hjärt- kärlsjukdomar, strokes, infektioner och ev. benskörhet hos kvinnor.

 

Medicinering

De nya antidepressiva medicinerna innebär väsentlig hjälp för en stor grupp deprimerade och ångestridna människor som är villiga att medicinera. Många självmord undviks på detta sätt. En vettig bedömning tror jag är att fler borde ta dessa mediciner och att de samtidigt skrivs ut lättvindigt till många som ersättning för psykoterapi.  Jag bedömer det som vanvård när allvarligt deprimerade människor skickas hem från akutklinik eller distriktsläkarmottagning med bara ett recept och ev. en återbesökstid om några månader.

Rätt använda kan de nya medicinerna underlätta en samtalsbehandling.

 

Råd till anhöriga

Om en närstående går in i en depression befinner du dig i en svår situation. Det finns inga enkla knep att ta till och goda råd har ett begränsat värde och du måste själv ta ställning till om de passar in i er situation och är i överensstämmelse med din karaktär.

Acceptera din maktlöshet och övergivenhet! Din närstående är inte tillgänglig på samma sätt som förut och det är mycket lite du kan göra åt det. Låt inte hans eller hennes tillstånd bli en heltidssyssla för dig. Gör annat som intresserar dig och glöm inte bort att du bara har ett liv!

Var inte överdrivet snäll! Känn efter hur generös du egentligen känner dig!

Dessa två råd utgör inte en uppmaning till kärlekslöshet. De är avsedda att hjälpa dig att skaffa ett andrum  för att hämta energi att kunna hålla ut på sikt och för den deprimerade att slippa belastas av onödig skuld genom att du överdrivet uppoffrar dig.

Vad som kan vara särskilt betungande för de närstående är att det ofta finns ett dolt budskap till omgivningen i en depression: "ni är hopplösa att leva med!" Detta dolda budskap riskerar att göra dig själv deprimerat snäll.

Kanske hänger din benägenhet till överdriven snällhet samman med att du lastar dig själv för utvecklingen. Ni kanske till och med befinner er i en cirkel av dunkel skuld och försåtligt skuldbeläggande. Om så är fallet sök upp en klok och neutral medmänniska och tala igenom hur du tänker och handlar!

Risken finns att den överdrivna snällheten och självuppoffrandet knuffar honom eller henne djupare in i det mörka landskapets demonvärld. Det är ju inte det du vill.

Rådet att inte säga "ryck upp dig!" har blivit en självklarhet i många kretsar - nästan ett tabu. Det är klokt att ta det rådet till sig med viss eftertanke. Om du säger "ryck upp dig!" vid fel tillfälle - och det är oftast fel tillfälle - lägger du bara sten på börda. Men det kan finnas tillfällen när den som är deprimerad kan ta till sig av din heliga vrede och omsorg.

Skydda den som är deprimerad från sammanhang som karaktäriseras av uppsluppen glättighet och mycket alkohol!

 

uppdaterad 16-07-21

 

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.

(Hamlet, Shakespeare)


Hopplösheten har många ansikten. Sök kvalificerad psykoterapi om du är deprimerad!

Rubriker:

depression och sorg

lyckade depressioner

deprimerad utan att veta om det

akut depression

allvarliga djupa depressioner

depression och skuld

depression och aggressivitet

alkohol vid depression

det finns hjälp mot depression

Medicinering

Råd till anhöriga


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail