www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 

Gräl
Konflikter
Elakheter och provokationer

Konflikter förekommer i alla relationer och du ställs inför uppgiften att söka bevara det goda i förhållandet och minska skadeverkningarna av gräl och provokationer.

Om du är villig att lära dig att själv  avstå från att uppträda respektlöst och krävande ökar du dina chanser att bevara kärleken och bygga upp vänskapen. Detta förutsätter att du söker lära dig att utstå och behärska alla dina känslor utan att vältra över dem på din partner.

Den fråga du behöver ställa till dig själv är om ditt främsta mål är att finna lättnad i stunden eller om det är att på sikt bygga upp relationen.

Besegrar du din partner har du även själv förlorat!

 

Att förlora kompassriktningen

När ångest, hat, avund, skuld och svartsjuka griper tag i oss  gäller det att hålla stadigt i rodret. Tillfälliga känslostormar får oss lätt ur kurs. För somliga av oss är det en frestelse att spontanistiskt följa varje känsloströmning och ge uttryck för alla impulser. En del upphöjer detta till ideologi. Jag ser det som brist på självdisciplin och målmedvetenhet.

Lägg inte onödigt ansvaret på den andre att behålla färdriktningen! Tids nog kan det hända att du blir beroende av att din partner lyckas behålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

En del av de mest destruktiva grälen handlar i grunden om villigheten att bevara och bygga upp relationen. Man blir arg på den andre och tycker att det är dennes fel att ett förhållande kräver målmedvetenhet, ansträngning, uppoffringar och innebär ömsesidigt beroende.

Provokationer kan omedvetet syfta till att få den andre att bete sig dumt och säga något sårande så att man kan dra sig undan i självömkan och fantasier om ett liv i frihet.

Det är vanligt att gräl med denna bakgrund är svårförståeliga för båda parter. De uppträder ibland kring årsdagar, bevittnande av andras parbildning eller skilsmässa och påminnelser om livets ändlighet.

 

Kärleken söker inte sitt

Ett säkert sätt att bli olycklig är att gräla för att du inte känner dig älskad.

Du kan inte gräla fram en kärlek som inte finns där eller som gömt sig för dig. Möjligen kan du genom att själv älska och söka möta den andres behov locka fram den.

Fokusera på hur du själv kan älska, ställ dig frågor om din egen generositet och vilja att vara till glädje för din partner i stället för att älta hans eller hennes tillkortakommanden.

 

Kärleken är tålmodig

Vi önskar oss alla att få en fullkomlig livspartner. Grodan skall bli en prins och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar.

I verkligheten hittar vi oss själva med en person som har både fel och brister och måste inse att detsamma gäller oss själva. Då inser vi att kärleken måste vara tålmodig. Detta är svårsmält för de flesta av oss.

Vi är benägna att tro att vi kan gräla på grodan så att den blir en prins och vill inte förstå att vi manar fram  en rädd och aggressiv groda som eventuellt svarar med samma mynt.

Att gräla på någons karaktär är lika lönlöst som att vara arg på skorna för att du knutit dem för hårt! Om din käresta är slarvig, arrogant, dominant, obildad, framfusig eller hämmad så är det så. Det är du som har valt denna människa. Om än på dunkla bevekelsegrunder.

Möjligen kan du med kyssar och väl formulerade konfrontation vid lämpligt tillfälle få honom eller henne att med tiden växa som människa - men det är ett långsiktigt projekt.

Ingen ändrar sig för att jag vill det. Människor ändrar sig för att de själva kommer till insikt!

 

Kärleken är mild

En del människor lever med krav på att bli villkorslöst älskade och tycker att de har rätt att spela ut alla sina känslor utan hänsyn till den andre och utan eftertanke. Detta har inget med kärlek att göra utan är en barnslig attityd som till slut leder till ensamhet.

Okontrollerade vredesutbrott, sadistiska personangrepp, totalitär svartsjuka och saboterande avund är enbart destruktiva och hänsynslösa. Utsätter du din partner för sådant bör du söka hjälp.

Om du är utsatt för detta bör du se allvarligt på din situation och inse att du inte kan gräla din partner till rätta.

Möjligheten kan dock finnas att han eller hon tar sitt förnuft tillfånga om du utan att hota kan göra klart hur du ser saken och vilka handlingsalternativ du överväger. Klarar du inte detta på egen hand finns möjligheten att gå i parterapi.

 

Kärleken är förlåtande

Om du skall lyckas med dina relationer måste du vara beredd att både förlåta och be om förlåtelse! Många lönlösa gräl är uttryck för en önskan att göra något gjort ogjort.

Förr eller senare gör vi varandra illa om vi har en intim relation. Vi måste naturligtvis sträva efter att det aldrig skall ske, men ingen är perfekt och alla gör vi ibland sådant vi ångrar.

Konsten består i att bli klokare på kuppen och inte älta våra försyndelser och lidna oförrätter. Kan du inte förlåta, måste din partner naturligtvis dra sina egna slutsatser av det och kan du inte be om förlåtelse förlorar du en del av ditt förtroendekapital.

 

Gräl som uttömning

Många av oss klarar inte att bära svåra känslor och tankar och att tala med andra om dem på ett vuxet sätt. Vi är då hänvisade att försöka vältra över dessa på omgivningen. Vi gör detta med hjälp av elakheter och provokationer och får på så sätt den andre att må dåligt i vårt ställe.

Processen är oftast helt omedveten och andra får lida vårt lidande. Det klassiska exemplet är den som har en motgång på jobbet och kommer hem och ställer till ett helvete för sin partner eller skäller ut servicepersonal.

Är du medveten om att du ibland låter andra lida oförskyllt kan det vara en mycket god idé att söka psykoterapi.

Om du blir utsatt för sådana uttömningar - om din partner ingjuter ångest, känslor av litenhet och maktlöshet hos dig, kränker dig, anklagar dig eller får dig ur balans - har du en besvärlig situation. Riktigt svårhanterligt kan det bli om du använder den andres provokationer som ett tillfälle att själv spy ur dig det du går och bär på.

Du kanske försöker sätta hårt mot hårt eller överbevisa honom eller henne om försyndelserna. Detta är ofta inte framkomligt. Att gå in i gräl kan trappa upp situationen till något mycket destruktivt för båda parter.

Det bästa är om du kan behålla ditt lugn och försöker se med distans på tilltagen. Din partner är ju faktiskt i ett tillstånd där han eller hon som ett litet barn inte kan behärska sitt känsloliv och sina uttryck. Det betyder att det är nödvändigt för dig att behålla din vuxenhet.

När situationen blåst över kan du i lugn och ro ta ställning till hur ni skall gå vidare. Kanske får du inse att det inte är möjligt att ens i lugna stunder tala igenom det inträffade. Kanske tvingas du också inse att din partner inte förmår ändra sig av egen kraft.

 

Skuldfrågan

En vanlig svårighet som par ofta hamnar i är vad jag kallar de oändliga grälen. Det är gräl som ständigt vidgas vad gäller innehåll och som därmed blir ohanterliga. Om jag förebrår dig för A, svarar du med att jag gjorde fel beträffande B och då tar jag upp fråga C osv.

Ofta är motivet att utreda skuldfrågan  - "vem började". Inse att detta är lönlöst och klara av en fråga i taget! Inför som regel i förhållandet att fråga A skall vara  avklarad eller bordlagd innan ni börjar med B. Ta en paus emellan och gör något annat!

 

Olikhetsgräl

I grunden är det obegripligt för oss att den vi älskar inte tänker och tycker som vi. 

Somliga par har svårt att klara av olikheter i synsätt och grälar om hur verkligheten egentligen ser ut, i stället för att vara öppna för att den andra parten med sitt perspektiv kan tillföra något. Grälen kan då bli mycket obehagliga och oförståeliga.

 

Maktgräl

Att uppträda som en buse eller hota med skilsmässa kan vara sätt att få sin vilja igenom. På sikt innebär strategin att du blir omöjlig att älska.

Ibland gör den ena parten grälen meningslösa genom att dra sig undan som martyr, överrösta den andre, ta till våld eller slingra sig undan genom att ljuga, tala förvirrande, gräla om oväsentligheter, bli förolämpande eller försjunka i surmulen tystnad.

Har din partner inte förstått att det gäller att samarbeta faller det på din lott att sätta stopp för tilltagen. Men det räcker inte med detta. Du måste också övertyga om att det är möjligt att förhandla och tillsammans komma överens om hur ni skall handskas med relationen så att båda kan vara nöjda.

 

 Förhandla!

Vuxen förhandling är lösningen på de flesta konflikter när de stormigaste känslorna lagt sig. Om du inte är villig till detta kan det hänga samman med att du hyser en illusion om att villkorslös kärlek är möjlig mellan vuxna människor.

Börjar det storma igen under förhandlandet får man göra en paus! Processen är inte klar förrän båda parter är nöjda!

För att kunna förhandla krävs att du förmår se konflikten också ur den andres perspektiv - att se dig själv och dina beteenden utifrån din väns eller kärestas behov och förutsättningar utan att blunda för dina egna. Antar du den utmaningen  har du vuxit som människa och har resten av ert gemensamma liv att utvecklas tillsammans!

 

Beware of entrance to a quarrel; but being in, bear't that th' opposed may beware of thee.

(Shakespeare, Hamlet)

gräl_konflikter

Att förlora kompassriktningen

Kärleken söker inte sitt

Kärleken är tålmodig

Kärleken är mild

Kärleken är förlåtande

Gräl som uttömning

Skuldfrågan

Olikhetsgräl

Maktgräl

Förhandla!

 


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail