www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 
 

Livskriser
Psykologi och förlopp
Psykoterapi som hjälpmedel

Kriser hör till livet

Alla människor har sina livskriser. De hör till allas vår psykologi. 

Kris innebär att den  gamla kartan inte fungerar längre och att någon ny inte förefaller  finnas i sikte. Du kan inte gå tillbaka till det gamla och ser ingen framtid.

Psykoterapi kan vara ett verktyg att handskas med kriser för att slippa riskera förlora i vitalitet och bli deprimerad. 

 

Utveckling sker gradvis och i språng

Vi frigör oss från det gamla invanda i knappt märkbara steg för att en dag ta språnget. Eller bli knuffade. För ett barn kan det vare en spännande utmaning att börja skolan, men också upplevas som en katastrof.

En anhörigs död kan vara en smärtsam upplevelse som ger oss tillfälle att tacksamt begrunda livsvillkoren - de som kan säga att de älskat efter förmåga - eller en katastrof som gör oss förvirrade och deprimerade.

Även framgångar kan skaka om vår psykologi och kasta in oss i kris. Somliga kan vila på sina lagrar - de som tänker att vägen var mödan värd - och andra upptäcker att de inte kan glädjas.

 

Utlösande faktor

Vad som utlöser en kris kan vara en liten tuva eller en av alla erkänd katastrof. 

Ibland kommer en kris smygande och andra gånger är psykologin mer dramatisk. 

Somliga fyller 40 år (eller 30 eller 25) och inser att drömmen om evig ungdom var falsk. Andra kommer till insikt om egna begränsningar eller förstår att de levt på illusioner om sig själva, sina närmaste eller sina karriärmöjligheter.

Ibland råkar vi ut för något hemskt eller blir vittne till något dramatiskt som rubbar vår trygghet och tilltro till våra medmänniskor.

Om en traumatisk situation sker samtidigt med en känslig utvecklingsperiod i din psykologi ökar risken att du skall hamna i en kris som blir svårhanterlig och som kan kräva terapi.

 

I kris har vi svårt att tänka

I kriser grubblar vi. Tankarna mal runt och det är omöjligt att slappna av. Vi fastnar i plågsamma återvändsgränder.

Vanligt är att man inte ser sambandet med det inträffade och sitt tillstånd - man vet helt enkelt inte vad det är fråga om och förstår inte längre sin psykologi. Man har huvudet fullt av improduktiva inre dialoger. Eller engagerar sig i meningslösa yttre konflikter. Och det går inte att bara bita ihop och försöka arbeta på och bete sig som vanligt. Man tappar helt enkelt kontrollen över känslorna och kan inte tänka klart.

 

Strategier inför kriser

Somliga av oss är bättre rustade att handskas med kriser. En del är i förväg inställda på att svårigheter och självprövningar hör till livet och är beredda att ta tjuren vid hornen. Andra försöker stoppa huvudet i sanden. Men ingen kan yvas.

Vissa förkroppsligar sin vånda. Det känns som att kroppen rent bokstavligt går sönder eller att hjärtat skall brista. Ett vanligt uttryck är "att gå in i väggen". Man har ångest och kan inte sova och känner inte igen sig. Man orkar inget längre. 

Många skäms för sina överväldigande känslor och fruktar för sin mentala hälsa. Det är vanligt att man börjar gråta utan att förstå varför och drar sig undan.

 

Krisförlopp

Kriser följer ett inneboende förlopp:  

Chock 

Du hade aldrig riktigt trott att något sådant skulle drabba dig eller att du skulle visa dig vara sådan! 

Allt ter sig overkligt och du gör ovidkommande saker och talar om annat utan att kunna fokusera.

Är dina närstående kloka håller de sig i närheten av dig och ser till att du får kravlös omsorg. 

Du behöver tid på dig.

Bedövning

En tid går du kanske omkring som bedövad. 

Du gör allt mekaniskt, utan kontakt med dina känslor och minnet fungerar dåligt.

Att fastna i detta läge gör dig till en zombie.

Förnekande

Vanligt är att du en tid försöker förneka verkligheten och säger till dig själv att det som hänt inte har hänt eller är på riktigt eller att det du börjat inse om dig själv inte är sant.

En del ägnar sig åt att tro att ett under skall ske. Många får omotiverade vredesutbrott.

Sorg 

När du börjar inse att det hela inte bara är en ond dröm börjar du återfå kontakten med dina känslor.

Om du inte tillåter dig att börja sörja det som hänt eller förlusten av dina illusioner riskerar ditt tillstånd att permanentas som en depression eller psykosomatiska besvär. 

Nyorientering

Om du kunnat sörja upptäcker du efter en tid att det finns en verklighet bakom orden "tiden läker alla sår". Inte på det sättet att det inträffade inte kommer att fortsätta att vara en tragisk händelse i ditt förflutna utan mer som att du börjar samla ihop dig inför vad du kan tänkas ha kvar av livet.

 

Kristerapi

Kristerapi kräver inte alltid experthjälp utan förmedlas ofta intuitivt av den som råkar finnas till hands.

Om du råkat i kris fylls du kanske av så djup skam över de känslor av hjälplöshet och förvirring som följer att du aggressivt avböjer allas utsträckta händer. Kanske visar du upp en apatisk och oengagerad attityd eller försöker frenetiskt råda bot på situationen med förhastade och ogenomtänkta handlingar som kan få stora konsekvenser. 

Det gäller för psykoterapeuten eller en engagerad medmänniska att lugnt och respektfull lyssna och åter lyssna och insistera på att det finns hjälp att bearbeta alla kaotiska känslor.  

Först så småningom, oftast inte samma dag eller ens samma månad, kan du peka på olika alternativ att handskas med det nya livsläget, med uppbådande av dina egna inre resurser till eftertanke och besinning. Lyssnandet samlar ihop dina tankar och känslor.

Genom att någon lyssnar engagerat och avspänt hittar du efter en tid ditt eget centrum och kan orientera dig mot en möjlig framtid.

 

uppdaterad 16-07-21

Now is the winter of our discontent


(King Richard III, Shakespeare)

 kriser och livskriser

Människans första livskris symboliseras av utdrivningen ur paradiset efter det vi ätit av kunskapens träd.


Kriser hör till livet


Utveckling sker gradvis och i språng


Utlösande faktor


I kris har vi svårt att tänka


Strategier inför kriser


Krisförlopp


Kristerapi


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail