www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 
 

Manlighet
 Vad är en man
Manlig psykologi

Den gamla mansrollen

Den gamla mansrollen tvingade in oss män i ett snävt förhållningssätt till oss själva och våra närmaste, samtidigt som den innebar privilegierad makt och möjlighet att kontrollera och styra inom familjen. En man var en Man. Samtidigt var det få män som i djupet av sig själva inte ifrågasatte sin egen manlighet.

Medaljens baksida var att  vi inte fick ett jämlikt och kamratligt förhållande till det motsatta könet samt att behövande, osäkerhet  och känslighet var bannlysta från vår psykologi.

Den gamla mansrollen innebar till väsentliga delar ett ensamt tigande om den inre verkligheten och ett liv i hemlig skam över att utsida och insida inte stämde överens. Kamratligheten med andra män var begränsad.

Mognad i dag innebär något annat än för våra fäder. Vi måste ha förmåga att sätta ord på känslor och kunna tala om det mest intima, ha en inre dialog, känna oss själva, kunna tänka kring relationer, tåla frustration med behag och hantera aggressioner. Psykoterapi kan vara en väg till detta mål.

Att vidga ramarna kräver mod.

Rimbaud skriver:

Ty Jag är en annan. Om mässingen vaknar och finner sig vara en trumpet, så är det inte dess fel. Det är uppenbart för mig: jag är närvarande när mina tankar vecklas ut: jag betraktar den, jag lyssnar på den: jag tar ett tag med stråken: symfonin rör sig i djupen, eller kommer med språng in på scenen. (Je est un autre... Lettre du voyant )

 

Kvinnoskräck

Vi män är födda av det motsatta könet.

Våra allra tidigaste upplevelser av att vara  beroende är för det mesta tillsammans med en kvinna på vars välvilja våra liv hängde. Att hamna i onåd hos henne  upplevdes som en livshotande katastrof under våra första och mest formbara år.

Även om du haft turen att ha en mycket harmonisk mor, eller om du inte har några medvetna  minnen av dina tidigaste år, finns spåren av utsattheten kvar. Dessa kan aktualiseras när du som vuxen kommer en kvinna nära och går in i ett frivilligt och ömsesidigt beroendeförhållande.

Är du lyckligt lottad har du styrka att våga medvetet möta den ångest som kan väckas om du verkligen faller för en kvinna. Har du haft ett gott förhållande till en trygg fadersfigur är det naturligtvis lättare.

Om du inte står ut med din ångest tar du förmodligen till en massa knep för att slippa den. Du kan undvika kvinnor helt, nöja dig med att enbart utnyttja dem som objekt, inta en dominant hållning och kuva eller låta dig själv kuvas. Eller skyr du kärleken och intalar dig att du inte träffat den rätta.

Många hittar orsaker att nedvärdera sin kvinna eller kvinnor i allmänhet och stänger av sina känslor.

Att öppet och jämlikt möta en kvinnas vrede och sanningslidelse innebär ångest för de allra flesta av oss.

 

Feminism och manlighet

Ett stort antal män känner sig hotade av  feministiska hållningar och har svårt att frimodigt möta dem.

Vi är benägna att lösa vårt dilemma antingen genom att stoppa huvudet i sanden och inte låtsas höra eller bara höra det vi har färdiga svar på. Och färdiga svar har vi faktiskt inte. Dem måste vi söka inom oss själva och tillsammans med varandra.

Räddhågset skaffar sig många av oss en påklistrad politiskt korrekt identitet - som hämtad ur en feministisk pamflett och ger avkall på vår manlighet, av rädsla för att bli attackerade av ideologiskt rättfärdigat hat. Eller går vi in i en dumdryg, förlegad machismo.

Detta är inte sexigt och attraktivt.

Ur trots och rädsla vinner du ingen kärlek!

 

Partiell mognad

Väldigt många män gör ett moget intryck och utstrålar klokhet och livserfarenhet så länge man begränsar samtalet till handlingens och åsikternas värld.

När det gäller känslomässiga relationer är de flesta av oss skickligt förtegna och hemliga. Det är kanske bara partnern som vet att du är som ett barn när det gäller väsentliga aspekter av livet och att det är på detta viset är ett förbjudet samtalsämne även med partnern.

Hemlighetsmakeriet skyddar dig ytligt från obehag men berövar dig samtidigt tillfälle att som vuxen utnyttja tillfällen att eftermogna på det sätt som många kvinnor gör när de med sina medsystrar allvarligt diskuterar sig själva.

Omognaden gör dig svår att älska. Din kvinna kan inte dela centrala livsvärlden med dig.

En del kvinnor kan ha fördragsamhet med manlig omognad till dess de får egna barn eller närmar sig medelåldern - därefter tar tålamodet ofta slut!

 

Emotionell dövhet

Uppfostran och kultur gör många av oss män döva för känslornas språk och blinda för emotionella realiteter. Detta är ett handikapp som naturligtvis innebär svårigheter för andra men som ytterst drabbar oss själva och gör oss ensamma mitt i det som skulle kunna vara en gemenskap.

Vi  övertygar oss att det är partnerns fel att vi själva inte känner oss sedda och hörda - att vi tiger om vårt innersta bortser vi från. I denna hållning förväntar vi oss faktiskt att andra skall besitta förmåga att läsa våra tankar och förstå våra önskningar utan att vi skall behöva uttala dem!

I denna offerposition är det naturligt att inte lyssna på andra. När vår partner kräver lyhördhet av oss kan detta kännas som en orimlighet och en orättvisa. När partnern tröttnar blir vi förvånade och känner oss oskyldigt dömda.

 

Mansmisshandel

Vår emotionella dövhet gör oss blinda för när vi blir psykiskt misshandlade. Många manliga jargonger har som mål att träna oss i att göra oss okänsliga för kränkningar. Särskilt olycklig är konsekvenserna för intima relationer.

Vi vill helt enkelt inte erkänna att vi känner oss kränkta och sårade och se att våra närmaste kan vara styrda av avund, svartsjuka, girighet,  illvilja och söker lättnad för egen  ångest i att se oss förvirrade och stukade.

Denna blindhet och dövhet gör oss dubbelt sårbara. Vi blir utsatta för något vi inte är villiga att tänka kring och samtidigt reagerar vi omedvetet på vad vi utsätts för.  Vi förgår oss på olika sätt - super till, är otrogna, blir våldsamma och gör oss skyldiga till olika dumheter.

Våra impulsiva och oreflekterade reaktioner är sådana både vi själva och våra närmaste får dyrt sota för.

Det finns faktiskt kvinnor (och män!) som söker moralisk triumf som offer för dina dumheter - helt på tvärs mot myten om madonnan! Och andra som inte direkt söker denna triumf men dock njuter av den, hellre än att tillsammans med dig rannsaka samspelet.

Skammen över att du varit dum och svårigheterna att sätta ord på känslorna får dig att helst glömma allt till nästa gång. Och nästa gång.

Glöm inte! Tänk igenom vad du varit med om!

En del misshandel tar formen av allvarliga anklagelser och påhopp som driver dig till desperation och fruktlösa försök till bättring. Är anklagelserna rimliga och står de i rimlig proportion till dina tillkortakommanden? Finns det medkänsla i dem och respekt för din integritet? Får du alls vara en man med fel och brister?

Det kan vara mycket svårt att i ensamhet få perspektiv på situationen. Och skrämmande att se att den andra faktiskt gör dig illa och vill skada ditt självförtroende. Att förstå att det faktiskt är något som inte står rätt till med den du älskar som behandlar dig så.

Om din situation liknar den jag skissat står du inför det svåra valet om du skall stanna eller gå. Och tro inte att du blir så lätt släppt bara för att hon kanske vanemässigt hotat med skilsmässa! Det har hon kanske gjort i den trygga förvissningen att du skulle nöja dig med att vara hennes alltid tillgängliga dörrmatta.

Om du väljer att stanna har du en lång och svår strid framför dig där det gäller att tänka tålmodigt, strategiskt och klokt. Ofta är det svårt utan hjälp utifrån.

 

Social kompetens och emotionell intelligens

När jag började som psykoterapeut ansågs psykoterapi vara något för kvinnor och misslyckade individer. Kultureliten utgjorde undantaget. Män som använde psykoterapins möjligheter gjorde det i hemlighet.

I mitten av 90-talet förändrades bilden. De män som kom började betrakta mig som sin personlige konsult. Man talade om coaching och bollplank och berättade försiktigt för vänner och bekanta. Personlig utveckling, social kompetens och emotionell intelligens blev sakta viktiga begrepp med positiv klang.

 

Fallande

Ränderna försvinner långsamt. Det är vanligt att män som skall börja terapi har en mardröm där motivet är att falla. Att söka professionell hjälp och tillstå att man inte alltid har läget under kontroll och förstår varför man reagerar som man gör i alla situationer har en innebörd av att kliva ned från en upphöjd, och samtidigt påtvingad, självtillräcklig position.

Tyvärr medför denna rädsla att tappa fotfästet att män ofta skjuter på beslutet och på så sätt förlorar tid. Ibland tar beslutsprocessen år. Somliga inväntar medvetet en allvarlig kris innan de gör slag i saken. Detta är en olycklig strategi. Om du förstår att du är på väg mot en kris är det naturligtvis bättre att stämma i bäcken så att krisen kan mildras eller kanske helt undvikas.

 

Ett liv i ständig tävlan och kamp

Den gammaldags mansrollen avkrävde oss att ständigt bevisa oss själva. Livet var en ständig kamp och tävlan med hemmet som den definierade viloplatsen där kvinna och barn skulle underhålla och roa oss eller vara tysta. En katastrof hotade vid horisonten - att inte klara kraven och ligga i täten.

Många av oss lever omedvetet delvis kvar i de gamla föreställningarna men blir allt mer på det klara över att belöningen är ganska tom och att livet borde innehålla något mer än ständig stress och framgångssträvan som fjärmar oss från våra närmaste.

 

Män och beroende

Vi män har en olycklig tendens att förneka att vi är beroende av värme, närhet och förståelse och behandlar våra medmänniskor därefter. Det är inte särskilt intelligent att inte förstå att både vi själva och våra närmaste har behov vi inte ostraffat kan negligera.

Väldigt många har ingen att anförtro sig åt eller bara en enda - vanligen hustrun/sambon. T o m beroendet av denna enda person underskattar vi ofta och vårdar därmed inte våra relationer.

Det är vanligare att män är tanklöst otrogna än att kvinnor är det. Väldigt många ställs inför en oväntad och katastrofal tomhet när partnern tröttnar på att inte uppmärksammas och värderas och går sin egen väg, kanske efter en otrohet från din sida.

Du har kanske inbillat dig att det är lätt att skaffa en ny partner, att bara byta ut den gamla. 

 

Gråt

Rädslan att börja gråta kanske avhåller dig från att börja terapi. Du kanske vet att det delvis är sorgliga saker du behöver ventilera och förstår att detta är förenat med gråt om du verkligen talar öppet. 

Gråt är inte ett privilegium bara för kvinnor. Vi är också utrustade med tårkanaler! Det gör gott att gråta ut, trycket lättar och man kan tänka klarare efteråt. 

Kulturhistoriker vet berätta att inställningen till gråt skiftat genom tiderna och att 1900-talets tabu mot manlig gråt bara är en fas i historien. På 1600-talet sägs manlig gråt ha haft hög status i makteliten!

Som jag ser det är det ett handikapp att inte kunna gråta.

 

Faderlöshetens vilsenhet

Jag tror att framtiden kommer att minnas vår tid  som den stora faderlöshetens epok. Vi har först på senare tid på allvar börjat skönja vilsenheten och tragiken i detta.

Skilsmässor och förändringstakten i hur vi uppfattar manlighet har fått flera generationer män att abdikera från fadersansvaret och lämna sönerna i ett vakuum. De söner vars fäder funnits kvar upplever fadersarvet urholkat av förändringsvindarna.

Konsekvenserna av faderlösheten är en känsla av att inte riktigt höra hemma i samhället och vår kultur. Identifikationen som man blir osäker och lättkränkt. Trots ett välanpassat yttre liv finns ofta en hemlig asocial självupptagenhet.   

Kvinnan ter sig farligare än under det gamla  patriarkatets trygghet och vi blir benägna att tro att hon måste besegras eller undflys.

 

Alkohol

Vi berusar oss för att få utlopp för tankar och känslor som annars inte är tillåtna. "In vino veritas" är ett gammalt latincitat de flesta hört och fått sig felöversatt till "där vinet går in går vettet ut". Betydelsen är att vi är sannare som människor när vi är berusade. Vi slipper undan konventionens tvångströja och har tillåtelse att vara känslosamma, ömhudade, behövande, ömsinta och hyggligt mänskliga när vi är lätt berusade. I antikens grekland var Dionysos en gudom!

Att vara dig själv bara när du är berusad gagnar endast alkoholindustrin och ger dig genom baksmällan en felaktig bild av varför du mår dåligt. För det mesta innebär ruelsen dagen efter att du är förskräckt inför att ha varit sann på ett sätt du inte kan stå för.

 

Kroppsfixering

Den tyske filosofen Fichte såg människans kamp för sin tillvaro som en parallell till nationens kamp för sin existens och utveckling genom att skapa sig en fiende. Utan krig skulle kulturella framsteg inte kunna äga rum och "lägre" civilisationer skulle aldrig kunna ersättas av "högre och mer livskraftiga", menade han.

Unga grabbar och medelålders män tillbringar timmar på gymnastikinstitut för att bli fagra. Oftast har detta inget som helst att göra med tanken på en sund själ i en sund kropp. Verksamheten saknar lekfullhet och förefaller mig centrerad kring en omedveten föreställning om kvinnan som en erotiskt lockande fiende, behjälpt av hypnotisk industrimusik.

Känner du någon man som blivit älskad för sin skönhet? Ett fåtal kan göra karriär på utseendet - hör du verkligen till dem? Vore det inte roligare att njuta av din kroppslighet på annat sätt än framför spegeln?

 

Impotens

Impotens är för många en skamlig hemlighet. Med lite hjälp kommer de flesta över skammen och man kan börja tala mer sakligt om frågan.

Impotens kan ha fysiologiska och åldersrelaterade orsaker. Misstänker du det bör du söka upp en androlog - urolog som i många fall kan uträtta storverk.

Oftast är dock impotens mer att betrakta som ett tecken att ta på allvar. Sexualiteten är ingen slav under din medvetna vilja och önskan att prestera, betvinga eller glömma andra svårigheter. Det är lönlöst att "vilja vilja". Det är inte möjligt att önska fram en känsla.

Impotensen ställer frågor som kräver svar. Vad är det du egentligen känner i relationen? Vad vill du innerst inne? Tillgodoser hon dina behov och respekterar hon dina ömtåliga sidor? Ibland kan det vara svårt att utan hjälp utifrån formulera frågan och hitta svar.

 

Desperat konservatism, förvirrad biologism och manligt våld

Du kanske tar din tillflykt till en otidsenligt dum-macho, stereotyp och kontrollerande hållning med katastrofala och tragiska följder inte bara för dina närmaste utan också ytterst för dig själv. Du kanske skyller din despotism och ditt våld på alkohol, oförmåga att behärska dig och dina offers uppstudsighet.

Du har läst tidningsrubriker om den nya genetiken och hävdar att vi män har två  speciella gener; en spöa-kärringen-gen och  en  hunsa-ungarna-gen. Med lite charm fångar du en kvinna med dåligt självförtroende och obearbetade skuldkänslor. Men förlita dig inte på att hon skall förbli i slavens position! Om inte förr, så när hon ser vad som händer med barnen, kanske hon vaknar.

Känner du dig på minsta sätt träffad av denna beskrivning kan jag försäkra dig att du hör till dem som har mest att vinna på att konsultera någon av mitt skrå. Har du en ärlig önskan att förändra dig finns det faktiskt hopp även för dig!

 

 

uppdaterad 16-07-21

 

They say, best men are moulded out of faults: And, for the most, become much more the better, for being a little bad. 

(Measure for Measure, Shakespeare)

Män som faller från höjden


Mardrömmen att falla kanske egentligen bara innebär en rädsla att komma ned på jorden.

Rubriker:

Den gamla mansrollen

Kvinnoskräck

Feminism och manlighet

Partiell mognad

Emotionell dövhet

Mansmisshandel

Social kompetens och    emotionell intelligens

Fallande

Ett liv i ständig tävlan  och kamp

Män och beroende

Gråt

Faderlöshetens vilsenhet

Alkohol

Kroppsfixering

Impotens

Desperat konservatism, förvirrad biologism och manligt våld


Utgående länkar (öppnas i nytt fönster):

[Manscentrum ger gratis rådgivning

[Manliga nätverket är ett idéforum

[Manstorget erbjuder intressant läsning och möjlighet till diskussioner]

[Om manlighetens senare historia]

 www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail