www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 
 

Hat
Svartsjuka och avund
Psykologi och psykoterapi

Destruktiva inre krafter

Svartsjuka och avundsjuka är nära besläktade med varandra. I sina godartade former resulterar de i krav på trygghet, jämlikhet och rättvisa.

Svartsjuka och avundsjuka övergår lätt till destruktiva krafter i hatets tjänst och dödar kärleken i en relation.

Ger du efter för dessa krafter hos dig själv eller hos din partner förvandlas relationen ofrånkomligt till ett glädjelöst maktspel, där en blir förlorare och den andre vinnare. Och det är en Pyrrhus-seger! Att sedan vända skutan rätt kan vara oöverstigligt svårt.

Är du medveten om att du gör andra illa på detta sätt och är beredd att kämpa hårt med dina problem kan du få hjälp av en kvalificerad psykoterapi om du kan tåla att dina tendenser till självömkan och självupptagenhet blir utmanade. Det gäller att hitta en terapeut som både kan förstå din smärta och konfrontera dina ursäkter och hjälpa dig sätta gränser för ditt beteende. Din belägenhet behöver alltså inte vara hopplös!

 

Frånvaro av svartsjuka och avund

Det är möjligt att helgon aldrig behöver kämpa med svartsjuka och avund. 

När jag träffat människor som sagt sig vara fria från dessa känslor har de antingen saknat kontakt med sitt inre eller valt en partner som han/hon betraktar som värdelös. Någon som antas inte ha något att ge eller ingen annan vill ha. Bakom en sådan hopplöshetens livsstrategi ligger oerhört mycket smärta som aktualiseras om partnern till slut tröttnar och träffar en annan eller dör. 

 

Så länge man kan tala

Om du upplever svartsjuka eller avund själv kan det vara din räddning att försöka tala  om det som ditt problem, en svårighet inom dig själv. Förutsättningen är att din kärlek har en kärna av äkthet och att du respekterar denna. 

Det troligaste är att din partner kan förstå dessa känslor hos dig och känna igen dem hos sig själv om du inte använder dem som vapen! Har du börjat göra det kan tiden för samtal vara förbi, åtminstone för en tid.

Om du kan samtala med din partner kan det resultera i ärliga överenskommelser om vilka krav ni kan ställa på varandra och vilken hänsyn var och en är villig att ta.

 

Moralism 

Många försöker i skam förtiga eller för sig själva förneka sina svårigheter med svartsjuka och avund och det är den sämsta strategin.  Känslorna brukar då växa i skymundan och förgifta relationen eller en ödesdiger dag explodera.

Vi rår inte för vad vi känner, däremot är vi skyldiga att söka rå på våra handlingar. Det är totalt poänglöst att moralisera över känslor - ett sådant förhållningssätt försvårar för dig att tänka klart och hindrar ett öppet samtal. 

 

Omedveten svartsjuka och avundsjuka

Vanligt är att både svartsjuka och avund är omedvetna. Detta gör att de får fritt spelrum i förklädd form - ofta som  en för partnern obehaglig och påträngande "omsorg" och ett mästrande "sanningssägande" eller ett försåtligt nedvärderande av din partners goda kvaliteter och glädjeämnen. 

Detta kan vara mycket svårt att försvara sig mot i längden. 

 

När samtalen spårar ur

Om ni inte kan tala om ditt problem kommer du förmodligen försöka kontrollera och dominera din partner och därmed förstöra hans eller hennes möjligheter att respektera och älska dig. 

Kärleken och vänskapen blir då en maktrelation. Du blir sannolikt antingen lämnad eller får leva med en underkuvad slav om din partner inte besitter en ovanlig styrka och generositet

 

Partnern som en ägodel

Många av oss har en begränsad förmåga att verkligen se en annan människa och inse att båda lever på samma jord och har ett eget liv. Partnern betraktas då som en ägodel, en konsumtionsvara. Somliga förväxlar olyckligt detta med kärlek. 

Om du ser din partner som en ägodel kommer relationen för dig att fyllas av ångest när din partner inte låter sig kontrolleras eller du bara får en fantasi om något sådant. 

I början av en relation kan det förefalla angenämt att bli betraktad som en ägodel. Det är lätt att missuppfatta situationen och känna sig smickrad av uppmärksamheten. I längden är det dock urholkande att att spela rollen av statussymbol, livboj eller narcoticum.

 

Svartsjukeparanoia

Den mest destruktiva formen av svartsjuka kan ta sig rent sjukliga former och innebär en tvångsmässig och plågsam upptagenhet av sexuella fantasier med  partnern i en viktig roll. Lösningen på problemet förefaller vara att döda eller invalidisera partnern och/eller den inbillade eller faktiska uppvaktaren.

Tillståndet kan vara svårbehandlat.

 

Utsatt för svartsjuka och avund 

Om du går med på att bli kontrollerad och dominerad eller att få dina glädjeämnen och intressen nedvärderade och börjar avstå från att göra sånt du har lust att göra i hopp om att läget då skall förbättras är du inne på en farlig väg. Lösningen är inte att klä sig i säck och aska, låta bli att träffa vänner, dra dig undan släkten eller avstå från dina intressen eller karriär - eftergifterna brukar aldrig bli tillräckliga! I stället permanentas en ohelig allians.

Skall du lyckas med konststycket att bevara din kärlek gäller det att med orubblig och vänlig fasthet hålla dina gränser och inse att din partner i detta avseende inte är en vuxen jämlik person utan mer ett skräckslaget och despotiskt barn med en vuxens maktmedel . 

uppdaterad 16-07-21

 

Most friendship is feigning, most loving mere folly

(Blow, Blow, Thou Winter Wind, Shakespeare)

Judaskyssen

Judaskyssen hör till vår kulturs urbilder. 

Rubriker:

Destruktiva inre krafter

Frånvaro av svartsjuka och avund

Så länge man kan tala

Moralism

Omedveten svartsjuka och avundsjuka

När samtalen spårar ur

Partnern som en ägodel

Svartsjukeparanoia

Utsatt för svartsjuka och avund


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail