www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

Om
insiktsterapi
En psykodynamisk ansats

Känn dig själv!

Insiktsterapi avser ge dig den trygghet som god självkännedom skänker - insikt om vilka känslor och motiv som styr dig och medvetenhet om vilka bilder av dig själv, andra och livet som du ibland omedvetet och utan eftertanke anammat eller t o m tvingats anamma under resans gång.

Självkännedom är inte bara ett självändamål. Den ger dig ökad frihet att tänka om och ta egen ställning till vad som är riktigt och rimligt och hur du vill ha det, i stället för att vara blint styrd eller ett offer. Du lär dig att lyssna på din egen inre röst och bedöma när det är läge att uttrycka den.

Psykodynamisk insiktsterapi innebär en spännande upptäcktsfärd i ditt inre och i din tillblivelse. Du får vara beredd på både tårar och skratt, ruelse och nyväckt hopp. Du kan räkna med att det du tidigare skyllt på föräldrar och närstående kommer att minska i betydelse vartefter din förmåga att ta ansvar för ditt liv ökar. Du kan också räkna med att din tolerans för ångest och frustration ökar. Likaså kan du räkna med att vartefter din självrespekt ökar så växer din förmåga att behandla andra med eftertanke. Dina barn kan hoppas på att få en mer inkännande och varsam förälder.

 

Humanistisk tradition

Psykodynamisk insiktsterapi hör hemma i en humanistisk snarare än en naturvetenskaplig tradition. Terapeuten söker hjälpa dig till medmänsklig förståelse för dig själv och din inre dynamik och söker inte en förklaring i termer av orsak - verkan eller utöva förutsägbar påverkan av ditt beteende och dina tankar. Det senare är ambitionen med KBT-terapi som är grundad i naturvetenskaplig psykologi som avser åstadkomma ett i förväg definierat utfall utifrån en klinisk diagnos.

Självständigt reflekterande och personlig utveckling är målen för denna psykoterapi snarare än att söka förändra dig eller "bota" dig. Grundantagandet är optimistiskt: med stöd och medkänsla har vi alla inbyggda resurser att hitta det som är friskt och vitalt inom oss och se sanningen i vitögat, lära av erfarenheten, tänka självständigt och göra något bra av våra liv. 

Detta är alltså inte en psykoterapi för dig som är övertygad att svaren på dina problem finns hos någon annan eller som söker en regissör för ditt liv. Avsikten är att du skall hitta din egen inre kompass och förstånd att följa den.

 

insikt

Att inse är en befriande erfarenhet av "Nu, nu förstår jag!". Tanke och känsla förenas på ett personligt meningsfullt sätt och att allt ter sig subtilt annorlunda.

Insikt innebär att du plötsligt kan tänka klart med ditt vuxna jag kring förhållanden och upplevelser som tidigare varit osmältbara och bara resulterat i ångest, grubblerier, oöverlagda handlingar och beslut, handlingsförlamning, livsinskränkningar, depression eller manisk överaktivitet, underkastelse under konventioner eller andra människor, utbrändhet, kroppsliga symptom - listan kan göras lång - och som lagt sordin på din livslust och kreativitet.

Insikt innebär att du kan göra upp med illusioner om dig själv och andra och förmår att ta ansvar för ditt liv och framtid utan att blunda för verkligheten, skylla ifrån dig eller ägna dig åt självömkan. 

Insikt innebär att du uthärdar och förhoppningsvis lär dig att gilla att bli sedd utifrån, sådan du är i andras ögon - en människa med både goda och dåliga sidor, en människa bland andra människor. Insikt utgör en utmaning att ta till vara dina resurser och möjligheter.

Insikt innebär att dina val är medvetna och förankrade i vad du innerst inne vill och har realistiska möjligheter till. Du slipper förhoppningsvis göra det onödigt svårt för dig själv.

Paradoxalt nog skänker även en smärtsam insikt lättnad. Sanningen gör oss faktiskt fria.

Insiktsterapi, när den är bra, är  spännande och intressant och njutbart på ett humoristiskt, eftertänksamt, allvarsamt och ibland smärtsamt sätt. Den kräver engagemang och allvarlig satsning från din sida.

 

Pseudoinsikter

Vår kultur är fylld av kvasifilosofiskt psykologiserande som är lätt att ytligt ta till sig från självhjälpsböcker, veckoslutskurser, TV-program. Det gäller oftast förklaringar som sätter samhället, barndomen, generna eller manligt - kvinnligt ensidigt i centrum. 

Ofta fungerar dessa inlärda fraser mer som lugnande medel och ursäkter eller tjusigheter i konversationen för att inte ta livet på allvar. Tankarna behöver inte vara falska eller tokiga - det är sättet man omfattar dem på som gör dem till pseudoinsikter. Man måste kunna använda tankarna till att tänka.

Det är en avgörande skillnad på att förklara att man behandlat sina närmaste illa därför att barndomen var olycklig och att drabbas av insikten att man faktiskt låter dem lida därför att man själv farit illa.

 

Varianter av insiktsterapi

Insiktsterapier förekommer i många varianter och är besläktade med  Freuds psykoanalys antingen som en utveckling av densamma eller som en protest mot någon sida av psykoanalytisk teori. De är som olika dialekter av samma språk och varje terapeut hittar så småningom ett eget sätt att arbeta i överensstämmelse med den egna personligheten. 

Begrepp du kan stöta på är, förutom psykoanalys, som kräver 3 - 5 sessioner per vecka i flera år, psykoanalytisk psykoterapi, objektrelationsterapi, jungiansk terapi, kroppsligt inriktad psykoterapi,  gestaltterapi och symboldrama. 

Studera gärna och begrunda men tro inte att det går att läsa sig till att en viss variant skulle vara speciellt lämpad för just dig. Skillnaden mellan att läsa om en terapimetod och att vara med om den är så stor att detta inte är möjligt.

Några vetenskapliga belägg för att den ena eller den  andra ansatsen skulle vara överlägsen finns inte heller - tvärtom pekar gjord forskning klart på att terapeutens erfarenhet, personlighet och engagemang, i förening med din satsning, avgör terapins kvalitet.

 

Den psykodynamiska kontra den kognitiva ansatsen.

Vi är nu många som hoppas att de två synsätten skall kunna integreras hos samma terapeut och att stridigheterna mellan de olika skolorna skall gå till historien. Det skulle vara till särskild fördel för människor som mår väldigt dåligt och är invalidiserade av ångest och olika symtom. Man kan då i början av behandlingen dra fördel av den ingenjörsmässiga effektiviteten hos det kognitiva arbetssättet och, när de värsta besvären lagt sig, eventuellt gå djupare med  psykodynamisk arbetsmetod.

 

uppdaterad 16-07-21

 

Where is truth if there is no self-trust?

(Rape of Lucrece, Shakespeare)

 

 Samtalet mellan Platon och Aristoteles genljuder än..

Samtalet mellan Platon och Aristoteles genljuder än. Har vi en fri vilja att förverkliga vår bestämmelse?

Rubriker:

  Humanistisk tradition

  insikt

  Pseudoinsikter

  Varianter av insiktsterapi

  Den psykodynamiska kontra den kognitiva ansatsen


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail