www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

Kognitiv
beteendeterapi

Naturvetenskaplig tradition

Kognitiv beteendeterapi hör hemma under avdelningen naturvetenskapligt inriktad psykologi. Man kan  säga att det är den sociala ingenjörskonsten tillämpad på individnivå. Det är en samling tekniker som  tar bort väl avgränsade symptom som inkräktar på livsutrymmet. 

Arbetet sker på en intellektuell nivå och försöker hjälpa patienten att bli medveten om sina "tankefel" och att ändra dessa samt att belöna och ev. bestraffa. Beteende är nyckelordet.

Inom kognitiv terapi utgår man från att vårt sätt att uppfatta verkligheten bestäms av tidigt införlivade kognitiva strukturer, som utgör en sorts filter för vår upplevelse, och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra stimuli, såväl från omvärlden som från vår inre miljö. 

Man bygger på patientens starka sidor, försöker stärka de svagare och finna ändamålsenliga sätt att hantera hennes svårigheter. Genom att träna och successivt öka svårighetsgraden kan man klara situationer man tidigare inte klarat. Människor med svåra depressioner, fobier, panikångest, tvångsbeteenden, autism och ätstörningar vars liv i övrigt fungerar tillfredställande har särskilt utbyte av denna terapiform. Man kan tala om en omprogrammering och en ny uppfostran. 

Avsiktligt avstår terapeuten från att gå in i omedvetna känslor och fantasier eller att betrakta livshistorien på ett djupare plan. Relationen till terapeuten är instrumentell. Målsättningen är klar och väldefinierad och ändras inte vartefter. Terapin bestäms i förväg oftast till 10 -20 sessioner. Resultaten är goda och väl dokumenterade.

 

Den psykodynamiska kontra den kognitiva ansatsen.

Vi är nu många som hoppas att de två arbetsmodellerna skall kunna integreras hos samma terapeut och att stridigheterna mellan de olika skolorna skall gå till historien. Det skulle vara till särskild fördel för människor som mår väldigt dåligt och är invalidiserade av ångest och olika symtom. Man skulle i början av behandlingen dra fördel av den ingenjörsmässiga effektiviteten hos det kognitiva arbetssättet och, när de värsta besvären lagt sig, eventuellt gå djupare med  psykodynamisk arbetsmetod.

 

uppdaterad 16-07-21

All the world's a stage,
And all the men and women merely players

(As You like it, Shakespeare)

Naturvetenskaplig psykologi står nära den medicinska modellen

Under tidig renässans inleddes ett naturvetenskapligt betraktande av oss själva.

Rubriker:

Naturvetenskaplig tradition

Den psykodynamiska kontra den kognitiva ansatsen


Utgående länkar (öppnas i nytt fönster):

Kognitiv psykoterapi

Intresseföreningen för kognitiv beteendeterapi


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail