www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

New Age
Terapi på låtsas

Terapi - New age

Terapi är inte enbart en spännande upptäcktsfärd, fylld av humor och värme utan terapi är också något svårt som kräver mod, ansträngning och smärtsam självrannsakan inför det liv som är ditt. New Age - terapi kan förefalla som en lösning.

Hur högt skall man ställa kraven på utbildning och personlig lämplighet för terapeuter?

New Age lockar med mångfaldiga egna och lånade former av terapi ledda av terapeuter utan legitimation och av socialstyrelsen godkänd utbildning. Sådant ses ofta i dessa kretsar som onödigt eller direkt misskrediterande. Här finns också några läkare och psykologer vars verksamhet inte stoppats.

New Age - terapi tycks erbjuda genialt enkel och löftesrik terapi med ibland "andliga" förtecken. New Age - terapi omfattar rosenterapi, psykosyntes, aura-healing, tidigare - liv - terapi och mycket, mycket mer.

Man kramar träd, bankar indiantrummor och lägger spådomskort eller pratar med andar, tänder rökelse eller utför ritualer under fullmånen. Man masserar fram "dolda" barndomsminnen av incest, gråter, skriker, kramas eller anlägger mystiska vi-är-dom-enda-som-vet-miner. Man raserar försvar och bygger ibland upp nya, sämre.

Budskapet är oftast dubbelt - du förklaras vara ett oskyldigt offer för andras ondska och oförståelse eller stjärnornas ställning samtidigt som du får veta att du är totalt fri att skapa dig den framtid du önskar. I fullkomlig inre harmoni, kärlek, visdom och hälsa!

Kan New Age förpassa dig till en ny tidsålder fylld av enbart samförstånd och fridfull andlighet? Mitt svar är att detta är en illusion. En illusion många betalar dyrt för.

Du är inte enbart ett oskyldigt offer. Du har också ett moralisk skyldighet att vara en god son eller dotter, make eller maka, fader eller moder, broder eller syster, vän eller väninna - kollega, granne och medborgare. Hur grymt än livet ter sig för dig!

Du är också en människa med tillkortakommanden och begränsningar i din förmåga att älska och arbeta och reflektera. Du kan säkert bli bättre - men aldrig fullkomlig.

Det finns verkligen spöken i garderoben och krokodiler under sängen. Imaginära spöken och krokodiler. Och det finns påtagliga problem i den yttre verkligheten. Hjälper någon dig att trolla bort dem finns de kvar -  som just borttrollade.

En terapi värd namnet kan inte bortse från allt detta. Den kan heller inte trolla bort funktionshinder - bara mödosamt hjälpa dig att leva med dem. Även om själva önskan till enkla lösningar är djupt mänsklig och förståelig.

Jag förställer mig att du som läser detta  upplever att ditt inre känns söndrigt, dina relationer misslyckade eller att dina ambitioner slutar i meningslöshet och att du letar efter en terapi för att ställa din tillvaro tillrätta. Och att du förståeligt nog önskar att denna terapi enbart skall kännas som balsam på såren och stryka dig medhårs.

Att det du gjort skall kunna bli ogjort eller i varje fall förbisett eller förklarat som någon annans fel. Eller att verkliga förluster inte skall vara  förluster, svaghet inte vara verklig svaghet och att moralisk slapphet skall belönas med sentimental förståelse.

Kanske längtar du samtidigt till en hopplöst förlorad barnatro eller en barnatro du aldrig ägde.

"Det kanske ligger något i det, jo jag tror på det" hör jag många säga.

För mig personligen känns det mesta, om inte allt, inom New Age, som en form av förförelse. Tänk om det vore så lätt!

 

Affärsstrategi och utbildning

New Age är en miljonindustri med spridning över hela landet. Marknadsföring är något man kan. Man använder sig av att många inte gärna vill erkänna sitt behov av kvalificerad psykoterapi och säljer i stället konsultationer och seanser,  kurser och utbildningar i hum-humterapi.  Kurser som utlovar  snabb kontakt med "det inre ljuset", delaktighet i "oändlig kärlek", helande genom handpåläggning, "befrielse från karma från tidigare liv" och "dåliga energier".

Utövarna "diplomerar" och "auktoriserar" varandra för en billig eller dyr penning. Man kan bli New Age - terapeut efter en veckoslutskurs!

Många lockas av rollen som klok gubbe eller gumma, religiösa grubblare önskar framstå som andliga ledare och mänsklighetens välgörare. Obotligt sentimentala individer vill tycka synd om andra mot betalning.

Mentalt sjuka förkunnar stolliga läror och säger sig ha direktkontakt med de dödas andar och himmelska väsen. New Age kan ge dem en tragisk legitimitet.

Vem har inte någon gång önskat sig magiska krafter?

Andlig utveckling ansågs förr kräva tid, självdisciplin samt viljan att utstå sanningslidelsens svåra prövningar. Jag tror att detta gäller även idag.

Somliga  av dessa utbildningar är längre och kan ge ett seriöst sken av att vara användbara yrkesutbildningar. Man tiger avsiktligt med att de inte på något sätt motsvarar kraven för legitimation eller ens berättigar till att söka till legitimationsgrundande studier. Oftast handlar det om någon udda terapimetod grundad på en egen lära som scientologi, rosenterapi eller psykosyntes .

 

Är New Age farligt?

New Age innehåller ett oöverskådligt spektrum av  alternativ terapi och innefattar välgörande meditationer, yoga och allmänt kloka levnadsregler i exotisk tappning. Där finns också oförargliga metoder som  positivt tänkande och affirmationer.

Direkt skadliga för utsatta och vilsna människor bedömer jag så kallade  terapier som piskar fram intensiva känslostormar från förespeglade tidigare liv, upplevelser i livmodern eller "glömda" övergrepp i barndomen med hjälp av hypnos, handpåläggning, massage eller andningstekniker. De är skadliga därför att de befäster och förstärker tendenser till självömkan. Skadliga inte enbart för dem som utsätter sig för dem utan också för anhöriga som under mottot "jag har rätt till mina känslor" får utstå mycket.

En tragisk följd  är att människor, när berusningen lagt sig drar slutsatsen att deras problematik är ohjälplig och ger upp hoppet att bli hjälpta. Ofta har närstående fått lida.

Jag har träffat många som gått vilse i psykotiskt färgade läror och ännu fler som slösat tid och pengar på förespeglade förhoppningar att bli bättre och kärleksfullare människor på ett lättvindigt sätt. Ofta är det de med det största behovet av kvalificerad hjälp som låter sig lockas.

I alla tider har vi människor drömt om de vises sten, hemlig kunskap, kontakt med avlidnas andar, magisk läkedom, gudomlig visdom, pånyttfödelse och ett förlorat Atlantis. New Age talar till den drömmen.

  uppdaterad 16-07-21

And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

(Shakespeare, A midsummer Night´s Dream)

New Age kan berusa New Age innebär om inte nytt vin i gamla läglar, så gammalt vin i nya läglar...


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail