www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 

Psykologi
Vad kan psykoterapeuter?
Hur hittar du bra psykoterapi?


Psykologi, psykoterapi, psykologer,  psykoterapeuter och existentiella frågor är fokus för denna webplats.

Jag vill hjälpa dig hitta den form av psykoterapi som passar just din psykologi hos en psykoterapeut eller psykolog som verkligen engagerar sig i dig och brinner för sin uppgift. Jag vill också varna för psykoterapi som inte är seriös och för människor som kallar sig psykoterapeuter utan att ha adekvat utbildning.

Avdelningen psykologi omfattar 17 artiklar om själslivets blinda fläckar, vardagliga problem, stereotypa relationsmönster, livsfientliga förhållningssätt och existentiella frågor.

Avdelningen psykoterapi  omfattar sju artiklar som ger råd och varningar till dig som undrar över olika metoder för psykoterapi och hur du skall hitta rätt.

Att välja psykoterapeut är en artikel som betonar att personkemin måste stämma mellan dig och din psykoterapeut.

Om du saknar något, undrar eller har invändningar, Kontakta mig gärna!

Psykoterapi innebär att investera i din personliga utveckling och kan vara lika legitimt och viktigt som att investera i utbildning för att lyckas med ditt liv och göra dig själv rättvisa i dina relationer. 

Emotionell intelligens och social kompetens kan utvecklas genom psykoterapi, förutsatt att du har ödmjukheten att vilja att förändra dig! 

 

Bra psykologi

Bra psykoterapeuter och psykologer förstår upprätta ett respektfullt samtal med dig där du får hjälp att själv formulera din psykologi med egna vardagsord och ta ställning till dina existentiella frågor utan att bli påprackad terapeutens livshållning.

Bra psykologi i detta sammanhang söker inte i första hand förklaringar utan ger dig osentimental förståelse för dig själv, och är inriktad på lösningar av de dilemman du står inför. Den spänner bågen mellan öde och fri vilja, mellan det du får förlika dig med och det du kan förändra, mellan dina förutfattade meningar och din förmåga att tänka fritt.

En bra psykologi känns levande och inte teoretisk. Den hjälper dig att själv styra ditt liv och är öppen för de stora frågorna och att lindra och sätta perspektiv på de svåraste upplevelser av smärta, skam, skuld, nederlag och rädsla. Den är inriktad på att hjälpa dig hitta dina ambitioner och din glädje och hjälpa dig se dina resurser och begränsningar.

 

Bra psykoterapi

Bra psykoterapi med erfarna och yrkesskickliga psykoterapeuter eller psykologer kan hjälpa dig att själv hantera din psykologi bättre och hitta en sund stolthet och mod att ha höga ambitioner på livskvalitet.

Du får hjälp att i lugn och ro hitta dina inre sanningar. Psykoterapi lär dig att styra mot realistiska mål som är förankrade i ditt inre och inte utstakade av uppfostran, yttre påverkan och trender eller rena önskedrömmar. 

Du får hjälp att göra upp med det förflutnas bilder av dig själv och verkligheten. Psykoterapi förbättrar din förmåga att härbärgera psykisk smärta, ursinne och ångest så att du inte kommer ur kurs när det stormar och dina relationer är konfliktfyllda.

Du får hjälp att finna resning och värdighet i din livsberättelse.  

Psykoterapi är ingen genväg till lycka och kan inte göra dig till någon annan än den du är eller ändra dina genetiska förutsättningar. Psykoterapi kan däremot hjälpa dig att arbeta dig fram till större mognad och får positiva konsekvenser för dina närmaste och ditt arbetsliv. 

Peter Walfridsson
Katarina Psykoterapigrupp

Stockholm

 

uppdaterad 16-07-21

 

 

Men at some time are masters of their fates:
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings.
 

(Julius Caesar, Shakespeare)

 

  psykologi: leta psykoterapi och psykoterapeuter

Denna takmålning från 1400-talet symboliserar för mig sökandet efter en kärna i livet och ett centrum i personligheten - en livsväg utan genvägar men också utan verkliga återvändsgränder - vi kan alla lära oss att lära av våra misstag. Den kan också symbolisera erfarenheten av god psykoterapi.email


www.samtal.nu (c) 2017  Peter Walfridsson Katarina Psykoterapgrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail