www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

Metoder
teorier för psykoterapi

 

Det finns så många teorier

Kunskap om hur vi människor är själsligt skapta och hur vi kan bli hjälpta om något gått fel har formulerats i alla tider och kulturer. Sättet att formulera denna kunskap har naturligt varierat. Vår kultur har systematiskt studerat detta kunskapsfält.

I dagsläget finns två huvudsakliga ansatser - en humanistisk och en naturvetenskaplig - psykodynamisk insiktsterapi med olika inriktningar respektive kognitiv beteendeterapi med olika inriktningar. Trätor dem emellan har varit legio. En vilja att gå samman och lära sig av varandra vinner emellertid terräng. Vid sidan av dessa ansatser finns en gråzon av hokus-pokus inom New Age.

För att gå i terapi behöver du inte veta allt om detta. 

 

Väl beprövade psykoterapimetoder

Om du söker dig till en etablerad psykoterapeut med Socialstyrelsens legitimation reduceras utbudet till ett fåtal väl beprövade psykoterapiformer och inriktningar. Det är då upp till dig och din psykoterapeut att ta ställning till huruvida hans eller hennes arbetssätt passar just dig och din problematik.

Terapi handlar inte om att skriva in ditt liv i ett teoretiskt schema utan om att få hjälp att härbärgera den smärta som finns där så att du kan se framåt, tänka klart och lämna önsketänkande och eventuella självbedrägerier bakom dig.

Lita på att om det dyker upp någon ny banbrytande tanke bland de udda terapiformerna kommer den snart att integreras i de stora teorierna!

 

Varning för udda terapiformer

Somliga lägger ned avsevärd tid och möda på att läsa om udda terapimetoder. På det medvetna planet säger de sig att de letar efter en metod som skall passa just dem, och vara särskilt effektiv och snabb. Omedvetet letar de kanske efter en metod som inte skall rubba deras cirklar och som inte kräver tålamod, engagemang och möda. Tyvärr lyckas de ibland.

Det finns en uppsjö terapimetoder och teorier inom New Age, dagsländor som inte överlever länge utan dör ut efter en tids sektbildning. Somliga saluförs med en fager retorik som påminner om bilreklam och som är svår att genomskåda om man inte grundligt sätter sig in i ämnet och använder sin kritiska förmåga. Andra åter förför genom att skapa intensiva känslomässiga upplevelser under själva terapistunden eller utlovar ett kärleksfullt band till en "andligare" terapeut.

 

uppdaterad 16-07-21

 

There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. 

(Hamlet, Shakespeare)


Det finns många kartor som alla beskriver samma terräng ur olika perspektiv och för olika ändamål.

Rubriker:

Det finns så många teorier

Väl beprövade psykoterapimetoder

Varning för udda terapiformer

 


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail